Osoby do kontaktu:

Doradca: Michal Bursig

Tel: 0048 881966565

Email: michal.bursig@vhvflowersandgreens.com   

Doradca: Darek Jeż

Tel: 0048796881296

Email: darek.jez@vhvflowersandgreens.com

Szef/Księgowość: Krzysztof Moryc

Tel: 0048516061216

Email: flowertranseu@gmail.com